Sierra Leone

Hastings

Hastings is een voorstad van de hoofdstad Free Town. In deze plaats is de school en het kantoor gevestigd van onze lokale partner OSSL (Outreach Support Sierra Leone). Deze organisatie wordt geleid door de charismatische directeur Momoh Conteh, een pastor met een groot sociaal hart voor minderbedeelden. Onder zijn leiding heeft OSSL zich gericht op de slachtoffers van de burgeroorlog, die land 15 jaar geleden geteisterd heeft. De school in Hastings is speciaal opgericht om onderwijs aan weeskinderen te verstrekken.  Deze eerste uitdeling is representatief voor de werkwijze van OSSL en de speciale maatregelen die getroffen zijn in verband met de ebola epidemie. Tijdens iedere uitdeling moeten de kinderen hun handen wassen en wordt de temperatuur gemeten. Een verhoogde temperatuur is een indicatie voor een mogelijke besmetting met ebola.
Link naar fotoalbum

Cabala Town

In de wijk Cabala Town heeft pastor Momoh Conteh de afgelopen jaren een kerk gesticht. Deze kerk is van grote sociale betekenis voor de omgeving. Er is gelegenheid om samen met pastor Momoh Conteh een les te geven in hygiëne. De sfeer is vriendelijk en open.
Link naar fotoalbum

Grafton

De wijk Grafton in Free Town wordt bevolkt door minderheden. Er leven veel oorlogsslachtoffers en poliopatiënten. Er zijn 3 uitdelingen geweest in Grafton. De eerste was midden in de wijk op straat. Er zijn oudere ex-polio patiënten in een rolstoel en er is een ontmoeting met een ex-ebola patiënt, die genezen was. 
Link naar fotoalbum 1Bijzonder was de tweede uitdeling in een tehuis voor gehandicapten dat geleid werd door een oude vrouw die zelf gehandicapt was. De derde uitdeling was in het gemeenschapshuis van Grafton. De sfeer was hier rumoerig, mensen drongen zich op. Maar de kinderen waren blij met hun schoenendoos!
Link naar fotoalbum 3

Kroo Bay Slum

Kroo Bay Slum is een sloppenwijk in Free Town met een hoge criminaliteit. De ebola heeft hier ernstig huis gehouden. Het is hier slecht gesteld met de hygiëne, mensen en varkens lopen hier door elkaar. De uitdeling verloopt hier rommelig, de mensen laten zich maar moeilijk corrigeren. OSSL werkt met een systeem van tickets: vooraf worden de kinderen geselecteerd die een schoenendoos zullen ontvangen. Op deze wijze wordt voorkomen dat kinderen die geen schoenendoos ontvangen teleurgesteld worden en de bijeenkomst verstoren. De werkwijze met de tickets voorkomt onrust, alleen bij deze uitdeling gaat het mis: er zijn vervalste tickets in omloop.  
Link naar fotoalbum

Porto Loko

Porto Loko is een nederzetting ten noorden van Free Town. Hier is een kamp gevestigd met slachtoffers van de burgeroorlog. Het zijn veelal willekeurige burgers die door de rebellen van straat geplukt zijn en waarvan armen of benen geamputeerd zijn. Je zou denken dat deze mensen liefdevol opgenomen zouden zijn na de burgeroorlog, maar niets is minder waar. Ze zijn verstoten uit  de maatschappij en in kampen gestopt. Het lijkt alsof Sierra Leone het bestaan van deze slachtoffers ontkent. Deze mensen hebben inmiddels ook kinderen en die konden we blij maken met schoenendozen.
Link naar fotoalbum

ETC

Actie4Kids heeft in 2015 contact gelegd met de regering van Sierra Leone. Op uitnodiging van de minster van sociale zaken Moijueh Kaikai  werden bijeenkomsten in ETC’s (ebola treatment centrum) bijgewoond. Tijdens deze bijeenkomsten ontvingen jonge genezen ex-ebola patiënten een Actie4Kids schoenendoos.
Link naar fotoalbum

Pakistan 2018 Pakistan_2017_01 Sierra Leone_2017 Mamboma Roemenie_2016_01 Margrietschool Ermelo Interview RTL Roemenie 2015_Cluj Roemenie 2015_kindertehuis Roemenie 2015_Garbova Sierra Leone_2015 Sierra Leone_2014 Roemenie 2014_Dallas  Roemenie 2014_Garbova Inladen container Malawie 2014 A4K journaal 2016_02 Actie4kids Festival of smiles in Costa Rica Omdat iemand aan je dacht Jij dacht aan mij Bezoek Karel Doorman Actie4kids in Woerden