Doellanden 2015 - 2016

De Actie4Kids schoenendozen gaan dit jaar naar Sierra Leone, Togo, Roemenië, Oekraïne en Moldavië. Bij voldoende aanbod zullen er ook schoenendozen uitgedeeld worden in vluchtelingenkampen in Europa en het Midden Oosten. We hopen van harte dat het aantal ingeleverde schoenendozen voldoende zal zijn om al deze doelen te realiseren! Helpt u mee?

Criteria

De selectie van de doellanden is gebaseerd op een aantal criteria. Allereerst moet er in een land een goede lokale partner zijn. De ervaring heeft geleerd dat een gevulde schoenendoos pas echt tot zijn recht komt als deze ingebed is in een bestaand kinderwerk. Andere voorwaarden zijn de  of oorlogshandelingen. Ook kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden, zoals een ongelijke positie van bepaalde bevolkingsgroepen. Per land geven we een korte motivatie waarom ze zijn geselecteerd. Het BNP staat voor bruto nationaal product per hoofd van de bevolking.

Sierra Leone

De Samaritaan heeft een langdurige relatie met Sierra Leone die teruggaat tot de eeuwwisseling, toen het land gebukt ging onder een burgeroorlog. Net toen het weer wat beter leek te gaan werd het land wederom getroffen, ditmaal door de ebola epidemie. Nu het land weer zo goed als vrij is van deze gevreesde ziekte kan de blik weer op de toekomst gericht worden. OSSL, onderdeel van OSM (Outreach Support Ministries) deelt de schoenendozen voor ons uit in Sierra Leone. We ondersteunen dit land ook met projecten op het gebied van onderwijs, schoon water en medische verzorging.  
Actualiteit: armoede, BNP: plaats 177 op de lijst van 180 laden.

Togo

Togo kent veel weeskinderen. Ze gaan vaak niet naar school omdat er geen geld is voor schoolspullen of omdat ze moeten zorgen voor hun eigen levensonderhoud. De lokale hulpverleningsorganisatie SUTO, onderdeel van OSM is in Togo verantwoordelijk voor de distributie van de Actie4Kids schoenendozen. We ondersteunen dit land ook met projecten op het gebied van schoon water en medische verzorging.
Actualiteit: armoede, BNP: plaats 169 op de lijst van 180 laden.

Roemenië

Roemenië behoort tot de EU en desondanks is er nog veel armoede in dit land. Dat lot treft met name de Roma. Geschat wordt dat de zigeuners zo’n 10 % van de Roemeense bevolking uitmaken. Vroeger hadden ze in Europa de positie van een slaaf, tegenwoordig worden ze nog steeds gediscrimineerd. Door gebrek aan een opleiding is er geen perspectief op werk. Jongeren gaan op vroege leeftijd samenwonen, waardoor zwangerschappen op 15 jarige leeftijd geen uitzondering zijn. Wij ondersteunen een aantal stichtingen die in Roemenië actief zijn onder de Roma.
Actualiteit: armoede en discriminatie van Roma.

Oekraïne

Oekraïne is een land dat recentelijk zwaar geleden heeft onder een burgeroorlog. Na de omwenteling van de regering in 2013- 2014 is er een burgeroorlog uitgebroken in Oost Oekraïne en heeft Rusland de Krim geannexeerd. Daardoor zijn veel gezinnen van huis en haard verdreven. De Baptisten zetten zich in voor het lot van de kinderen.
Actualiteit: gevolgen burgeroorlog 2013-2015.

Moldavië

Moldavië, gelegen in Oost-Europa tussen Roemenië  en Oekraïne is het armste land van Europa. De Actie4Kids schoenendozen gaan naar tweetal organisaties. Youth for Christ heeft samen met kerken een dagopvang georganiseerd voor kinderen, die komen uit problematische gezinnen. Stichting Hope and Future Moldova Nederland verbetert de leef- en woonomstandigheden van families en kinderen in Moldavië, waarbij de kinderen als meest kwetsbare groep prioriteit hebben. 
Actualiteit: armoede, BNP: plaats 125 op de lijst van 180 laden.

Pakistan 2018 Pakistan_2017_01 Sierra Leone_2017 Mamboma Roemenie_2016_01 Margrietschool Ermelo Interview RTL Roemenie 2015_Cluj Roemenie 2015_kindertehuis Roemenie 2015_Garbova Sierra Leone_2015 Sierra Leone_2014 Roemenie 2014_Dallas  Roemenie 2014_Garbova Inladen container Malawie 2014 A4K journaal 2016_02 Actie4kids Festival of smiles in Costa Rica Omdat iemand aan je dacht Jij dacht aan mij Bezoek Karel Doorman Actie4kids in Woerden