DOELLANDEN 2019-2020

    De schoenendozen die in seizoen 2019-2020 ingeleverd worden, gaan we uitdelen aan
    kinderen in:
    - Sierra Leone
    - Malawi
    - Togo
    - Roemenië
    - Moldavië
    - Vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden

Criteria
De selectie van de doellanden is gebaseerd op een aantal criteria. Allereerst moet er in een
land een goede lokale partner zijn. De ervaring heeft geleerd dat een gevulde
schoenendoos pas echt tot zijn recht komt als deze ingebed is in bestaand kinderwerk.
Ook kan er sprake zijn van bijzondere omstandigheden, zoals een ongelijke positie van bepaalde bevolkingsgroepen. Per land geven wij hierna een korte motivatie waarom ze zijn
geselecteerd voor 2019-2020.

Sierra Leone
Wij hebben een langdurige relatie met Sierra Leone die teruggaat tot de eeuwwisseling, toen het land gebukt ging onder een burgeroorlog. Net toen het weer wat beter leek te gaan, werd het land wederom getroffen. Namelijk door de ebola epidemie en later door een grote modderstroom. Nu het land weer zo goed als vrij is van de gevreesde ebola ziekte kan de blik weer op de toekomst gericht worden. OSSL, onderdeel van OSM (Outreach Support Ministries) deelt de schoenendozen voor ons uit in Sierra Leone.

Malawi
Malawi, ook wel 'the warm heart of Africa' genoemd door haar gastvrije bevolking. Het land heeft 19 miljoen inwoners en is een van de armste landen ter wereld. Dit omdat ze weinig grondstoffen hebben en er veel mensen met aids zijn. Dit heeft dan ook een sterke invloed op de economie. In Malawi werken we samen met onze partner FCE die kinderen van jongs af aan al onderwijs geeft. Onderwijs in Malawi is gratis met als gevolg dat klassen overvol zijn en er een tekort is aan materiaal. Veel kinderen maken de school niet af omdat ze nodig zijn op het land of voor andere werkzaamheden. Een schoenendoos helpt deze kinderen aan schoolspullen om naar school te gaan, maar laat hen ook zien en voelen dat wij ze niet vergeten hebben. Verder ondersteunen wij FCE om klaslokalen te voorzien van meubilair.

Togo
Togo kent veel weeskinderen. Ze gaan vaak niet naar school omdat er geen geld is voor schoolspullen of omdat ze moeten zorgen voor hun eigen levensonderhoud. De lokale hulpverleningsorganisatie SUTO, onderdeel van OSM (Outreach Support Ministries) is in Togo verantwoordelijk voor de distributie van de Actie4Kids schoenendozen. Vanuit GAiN, onze hoofdorganisatie, ondersteunen wij dit land permanent met schoonwater projecten.

Roemenië
Roemenië behoort tot de EU en desondanks is er nog veel armoede in dit land. Dat lot treft met name de Roma. Geschat wordt dat de Roma zo’n 10 % van de Roemeense bevolking uitmaken. Vroeger hadden ze in Europa de positie van een slaaf, tegenwoordig worden ze nog steeds gediscrimineerd. Door gebrek aan een opleiding is er geen perspectief op werk. Jongeren gaan op vroege leeftijd samenwonen, waardoor zwangerschappen op 15 jarige leeftijd geen uitzondering zijn. Wij ondersteunen een aantal stichtingen die in Roemenië actief zijn onder de Roma en later dit jaar wordt bekend via welke stichtingen we schoenendozen gaan uitdelen in december 2019.

Moldavië
In Moldavië groeien bijna 200.000 kinderen op in armoede. Bij zo’n 15.000 kinderen is er zelfs sprake van extreme armoede. Veel ouders verblijven in het buitenland en er zijn veel sociaal achtergestelde kinderen, die weinig aandacht, zorg en liefde ontvangen van hun ouders of verzorgers. Er zijn ook veel weeskinderen in dit land. Door de armoede is er vaak geen geld voor schoolspullen en zeker niet voor leuke dingen. De schoenendozen bieden in dat opzicht de nodige praktische hulp. Bovendien worden de kinderen heel blij van alle andere mooie spullen in de doos. Zij krijgen aandacht en dat geeft hen hoop voor de toekomst. In Moldavië is onze samenwerkingspartner Romeo Cucireav Foundation "Daniël".

Vluchtelingenkampen op de Griekse eilanden
Vluchtelingenkampen in Griekenland, armoede en hulp lijkt vaker voor te komen in landen ver van ons vandaan. Maar niets is minder waar. In de afgelopen jaren zijn er al veel vluchtelingen aangekomen op verschillende Griekse eilanden. En vandaag de dag nog steeds. Als het weer het toelaat, kunnen er bijvoorbeeld op Lesbos al 150 mensen per dag aankomen op bootjes die niet zeevaardig zijn. Vele van hen zijn gezinnen met kinderen, die het oorlogsgeweld ontvlucht zijn op zoek naar een veilige toekomst. In een kamp is het uitzichtloos wachten. Samen met de Griekse organisatie EuroRelief willen wij vluchtelingenkinderen een schoenendoos geven, zodat zij even de ellende van elke dag kunnen vergeten en zich kind mogen voelen.

Ik wens jou Jij dacht aan mij Sierra Leone 2019 Sierra Leone_2017 Mamboma Pakistan_2017_01 Roemenie_2016_01 Margrietschool Ermelo Interview RTL Roemenie 2015_Cluj Roemenie 2015_kindertehuis Roemenie 2015_Garbova Sierra Leone_2015 Sierra Leone_2014 Pakistan 2018 Roemenie 2014_Dallas  Roemenie 2014_Garbova Inladen container Malawie 2014 A4K journaal 2016_02 Actie4kids Festival of smiles in Costa Rica Omdat iemand aan je dacht Bezoek Karel Doorman Actie4kids in Woerden