Doellanden 2014 - 2015

De Actie4Kids schoenendozen van het seizoen 2014 - 2015 zijn naar de volgende landen gegaan:
Sierra Leone, Togo, Malawi, Roemenië en Oekraïne.

Sierra Leone

De uitdeling van schoenendozen in Sierra Leone heeft in het teken van de ebola epidemie gestaan. Al meer dan 15 jaar heeft Actie4Kids een bijzondere relatie met dit straatarme land. In de loop van 2014 werd de omvang van de ebola epidemie duidelijk en stonden wij voor de keuze wel of geen schoenendozen naar de Sierra Leone te sturen. Alle scholen waren gesloten om contacten tussen kinderen te reduceren en zo de kans op besmetting met ebola te verminderen. Hoewel de uitdeling van schoenendozen onvermijdelijk zou leiden tot meer contact tussen kinderen verleende de overheid van Sierra Leone toch toestemming. Na overleg met onze lokale partner OSSL hebben we de Actie4Kids schoenendozen voorzien van folders over ebola en handen wassen en een flesje met desinfecterende handgel. De eerste schoenendozen en een transportbusje arriveerde door tussenkomst van het Nederlandse marineschip Karel Doorman voor de kerst 2014 in Sierra Leone.

De schoenendoos is in Sierra Leone een fantastisch cadeau gebleken. Het slaat bruggen in een land vol wantrouwen en littekens. Door deze geschenken zijn mensen bereid om te luisteren naar de instructie over hygiëne. Een kind dat een schoenendoos ontvangt maakt ook deel uit van een gezin. We denken dat we met de 25.000 schoenendozen in totaal 100.000 mensen bereikt hebben.
Klik hier om een goede indruk te krijgen van de vele uitdelingen in zeer uiteenlopende locaties. Er volgt een aantal korte verslagen met foto’s. U kunt ook de video Kroo Bay Slum bekijken.

Sierra Leone

Togo

In Togo zijn veel weeskinderen die niet of met heel veel moeite naar school kunnen omdat er geen geld is voor schoolspullen. Soms gaan ze niet naar school omdat ze mee moeten helpen geld te verdienen voor hun levensonderhoud. De lokale hulpverleningsorganisatie SUTO, onderdeel van OSM (Outreach Support Ministries) is in Togo verantwoordelijk voor de distributie van de de schoenendozen. Zij hebben in Togo 7261 schoenendozen op 33 verschillende plaatsen uitgedeeld. Daarmee zijn nagenoeg alle districten van het land bereikt. Het was de eerste prioriteit van SUTO om de gehele bevolking op het platteland te bereiken. De verschillende doelgroepen waarop SUTO zich heeft gericht zijn ziekenhuizen, scholen, weeshuizen, rurale gezondheidscentra, kerken en kinderen uit zeer arme gezinnen. Behalve de dorpen zijn er ook schoenendozen uitgedeeld in de hoofdstad Lomé. In meer dan 20 kerken werden 2027 kinderen blij gemaakt met een schoenendoos.

Malawi

In het voorjaar van 2015 is een container vol met Actie4Kids schoenendozen gearriveerd in het dorp Chitimba, dat gelegen is aan het meer van Malawi. Het transport was enkele weken vertraagd door extreme regenval en overstromingen. Moses Sinyinza, coördinator van FCE Malawi had ons dringend gevraagd om schoenendozen. We zijn ingegaan op zijn verzoek en wel om twee redenen:

  1. Malawi is één van de armste landen ter wereld. Het staat gemeten naar bruto nationaal product ($ 328 / jaar) op plaats 176.
  2. FCE is een partner van de Samaritaan in een aantal Afrikaanse landen. Zo hebben zij de Actie4Kids schoenendozen in Zambia verspreid. Hun programma’s voor kinderen zijn van hoge kwaliteit en gericht op het opbouwen van een langdurige relatie met families en  dorpsgemeenschappen.  

Moses meldt ons dat de schoenendozen zijn uitgedeeld in scholen langs het noordelijk deel van het meer van Malawi, verspreid over een gebied van 80 km. Eén van de ontvangende scholen was een school voor doven. Moses heeft veel positieve reacties ontvangen. Zo is er van de kant van de overheid veel waardering voor de schoenendozen. De dorpsoudsten van Thekero en omgeving schrijven dat het in het verleden moeilijk was voor de ouders om aan schoolmateriaal voor hun kinderen te komen. “Jullie komst in de omgeving van Thekero met deze bijzondere geschenken is een grote zegen. Onze kinderen hebben er profijt van.”

Pakistan 2018 Pakistan_2017_01 Sierra Leone_2017 Mamboma Roemenie_2016_01 Margrietschool Ermelo Interview RTL Roemenie 2015_Cluj Roemenie 2015_kindertehuis Roemenie 2015_Garbova Sierra Leone_2015 Sierra Leone_2014 Roemenie 2014_Dallas  Roemenie 2014_Garbova Inladen container Malawie 2014 A4K journaal 2016_02 Actie4kids Festival of smiles in Costa Rica Omdat iemand aan je dacht Jij dacht aan mij Bezoek Karel Doorman Actie4kids in Woerden